59 results
Benton, MO

2020 GMC

Sierra 1500 Elevation 4WD
Retail $45,724
Straightforward Price $37,500

36,150 Mi

Rebuilt

#434961

Benton, MO

2018 GMC

Sierra 1500 Denali 4WD
Retail $45,678
Straightforward Price $37,500

43,523 Mi

Rebuilt

#539778

Benton, MO

2020 Ford

F-150 Lariat 4WD
Retail $47,900
Straightforward Price $37,100

34,494 Mi

Rebuilt

#A33758

Benton, MO

2020 Ram

1500
Retail $40,825
Straightforward Price $36,900

95,000 Mi

Clean

#361709

Benton, MO

2020 Ford

F-150 XLT 4WD
Retail $44,990
Straightforward Price $35,700

48,171 Mi

Rebuilt

#C18777

Benton, MO

2019 Chevrolet

Silverado 1500 LT 4WD
Retail $44,900
Straightforward Price $34,900

39,421 Mi

Rebuilt

#137877

Benton, MO

2021 Ford

F-150 XL 4WD
Retail $42,890
Straightforward Price $34,600

18,692 Mi

Rebuilt

#E34832

Benton, MO

2019 Chevrolet

Silverado 1500 LT
Retail $42,900
Straightforward Price $32,500

57,225 Mi

Rebuilt

#114065

Benton, MO

2018 Chevrolet

Silverado 1500 LTZ
Retail $38,500
Straightforward Price $31,800

66,661 Mi

Rebuilt

#577130

Benton, MO

2018 Chevrolet

Silverado 1500 LT
Retail $38,900
Straightforward Price $31,490

50,378 Mi

Rebuilt

#176649

Benton, MO

2016 Chevrolet

Silverado 1500 LT 4WD
Retail $39,990
Straightforward Price $31,300

35,180 Mi

Rebuilt

#305130

Benton, MO

2018 Chevrolet

Silverado 1500 Highcountry
Retail $37,900
Straightforward Price $29,700

85,329 Mi

Rebuilt

#109827

Benton, MO

2016 Chevrolet

Silverado 1500 LT 4WD
Retail $34,789
Straightforward Price $28,700

48,782 Mi

Rebuilt

#206541

Benton, MO

2017 Chevrolet

Silverado 1500 LT Z71
Retail $39,689
Straightforward Price $28,400

63,997 Mi

Rebuilt

#210024

Benton, MO

2021 Honda

Passport Touring
Retail $36,575
Straightforward Price $28,000

26,418 Mi

Rebuilt

#015171

Benton, MO

2018 Ford

F-150 XLT
Retail $33,900
Straightforward Price $27,300

70,163 Mi

Rebuilt

#C18114

Benton, MO

2019 Dodge

Charger Hemi
Retail $34,567
Straightforward Price $27,100

58,311 Mi

Rebuilt

#575117A

Benton, MO

2019 Volvo

S60 T6
Retail $37,500
Straightforward Price $26,900

25,080 Mi

Clean

#015169

Benton, MO

2018 Chevrolet

Silverado 1500 LT
Retail $32,500
Straightforward Price $26,300

68,143 Mi

Rebuilt

#501080

Benton, MO

2014 GMC

Sierra 1500 All Terrian
Retail $26,500
Straightforward Price $23,900

128,328 Mi

Rebuilt

#449031B

Benton, MO

2020 Chevrolet

Equinox Premier
Retail $32,500
Straightforward Price $23,900

4,859 Mi

Rebuilt

#278433R1

Benton, MO

2019 Subaru

Forester Premium
Retail $34,789
Straightforward Price $23,200

10,773 Mi

Rebuilt

#518214

Benton, MO

2016 Chevrolet

Silverado 1500 LTZ
Retail $28,900
Straightforward Price $23,000

128,532 Mi

Rebuilt

#271560A

Benton, MO

2018 Nissan

Pathfinder
Retail $29,275
Straightforward Price $20,100

53,762 Mi

Rebuilt

#624501

Benton, MO

2019 Dodge

Charger GT
Retail $27,900
Straightforward Price $19,900

50,952 Mi

Rebuilt

#510919

Benton, MO

2016 Toyota

4Runner
Retail $34,550
Straightforward Price $19,900

101,680 Mi

Rebuilt

#330401

Benton, MO

2019 Honda

Civic Sport
Retail $29,780
Straightforward Price $19,300

37,711 Mi

Rebuilt

#515021

Benton, MO

2020 Nissan

Pathfinder
Retail $22,750
Straightforward Price $18,900

121,900 Mi

Clean

#577720

Benton, MO

2020 GMC
 • Sierra 1500 Elevation 4WD

 • Retail $45,724

 • Straightforward Price $37,500

 • 36,150 Mi
 • Rebuilt
 • #434961

Benton, MO

2018 GMC
 • Sierra 1500 Denali 4WD

 • Retail $45,678

 • Straightforward Price $37,500

 • 43,523 Mi
 • Rebuilt
 • #539778

Benton, MO

2020 Ford
 • F-150 Lariat 4WD

 • Retail $47,900

 • Straightforward Price $37,100

 • 34,494 Mi
 • Rebuilt
 • #A33758

Benton, MO

2020 Ram
 • 1500

 • Retail $40,825

 • Straightforward Price $36,900

 • 95,000 Mi
 • Clean
 • #361709

Benton, MO

2020 Ford
 • F-150 XLT 4WD

 • Retail $44,990

 • Straightforward Price $35,700

 • 48,171 Mi
 • Rebuilt
 • #C18777

Benton, MO

2019 Chevrolet
 • Silverado 1500 LT 4WD

 • Retail $44,900

 • Straightforward Price $34,900

 • 39,421 Mi
 • Rebuilt
 • #137877

Benton, MO

2021 Ford
 • F-150 XL 4WD

 • Retail $42,890

 • Straightforward Price $34,600

 • 18,692 Mi
 • Rebuilt
 • #E34832

Benton, MO

2019 Chevrolet
 • Silverado 1500 LT

 • Retail $42,900

 • Straightforward Price $32,500

 • 57,225 Mi
 • Rebuilt
 • #114065

Benton, MO

2018 Chevrolet
 • Silverado 1500 LTZ

 • Retail $38,500

 • Straightforward Price $31,800

 • 66,661 Mi
 • Rebuilt
 • #577130

Benton, MO

2018 Chevrolet
 • Silverado 1500 LT

 • Retail $38,900

 • Straightforward Price $31,490

 • 50,378 Mi
 • Rebuilt
 • #176649

Benton, MO

2016 Chevrolet
 • Silverado 1500 LT 4WD

 • Retail $39,990

 • Straightforward Price $31,300

 • 35,180 Mi
 • Rebuilt
 • #305130

Benton, MO

2018 Chevrolet
 • Silverado 1500 Highcountry

 • Retail $37,900

 • Straightforward Price $29,700

 • 85,329 Mi
 • Rebuilt
 • #109827

Benton, MO

2016 Chevrolet
 • Silverado 1500 LT 4WD

 • Retail $34,789

 • Straightforward Price $28,700

 • 48,782 Mi
 • Rebuilt
 • #206541

Benton, MO

2017 Chevrolet
 • Silverado 1500 LT Z71

 • Retail $39,689

 • Straightforward Price $28,400

 • 63,997 Mi
 • Rebuilt
 • #210024

Benton, MO

2021 Honda
 • Passport Touring

 • Retail $36,575

 • Straightforward Price $28,000

 • 26,418 Mi
 • Rebuilt
 • #015171

Benton, MO

2018 Ford
 • F-150 XLT

 • Retail $33,900

 • Straightforward Price $27,300

 • 70,163 Mi
 • Rebuilt
 • #C18114

Benton, MO

2019 Dodge
 • Charger Hemi

 • Retail $34,567

 • Straightforward Price $27,100

 • 58,311 Mi
 • Rebuilt
 • #575117A

Benton, MO

2019 Volvo
 • S60 T6

 • Retail $37,500

 • Straightforward Price $26,900

 • 25,080 Mi
 • Clean
 • #015169

Benton, MO

2018 Chevrolet
 • Silverado 1500 LT

 • Retail $32,500

 • Straightforward Price $26,300

 • 68,143 Mi
 • Rebuilt
 • #501080

Benton, MO

2014 GMC
 • Sierra 1500 All Terrian

 • Retail $26,500

 • Straightforward Price $23,900

 • 128,328 Mi
 • Rebuilt
 • #449031B

Benton, MO

2020 Chevrolet
 • Equinox Premier

 • Retail $32,500

 • Straightforward Price $23,900

 • 4,859 Mi
 • Rebuilt
 • #278433R1

Benton, MO

2019 Subaru
 • Forester Premium

 • Retail $34,789

 • Straightforward Price $23,200

 • 10,773 Mi
 • Rebuilt
 • #518214

Benton, MO

2016 Chevrolet
 • Silverado 1500 LTZ

 • Retail $28,900

 • Straightforward Price $23,000

 • 128,532 Mi
 • Rebuilt
 • #271560A

Benton, MO

2018 Nissan
 • Pathfinder

 • Retail $29,275

 • Straightforward Price $20,100

 • 53,762 Mi
 • Rebuilt
 • #624501

Benton, MO

2019 Dodge
 • Charger GT

 • Retail $27,900

 • Straightforward Price $19,900

 • 50,952 Mi
 • Rebuilt
 • #510919

Benton, MO

2016 Toyota
 • 4Runner

 • Retail $34,550

 • Straightforward Price $19,900

 • 101,680 Mi
 • Rebuilt
 • #330401

Benton, MO

2019 Honda
 • Civic Sport

 • Retail $29,780

 • Straightforward Price $19,300

 • 37,711 Mi
 • Rebuilt
 • #515021

Benton, MO

2020 Nissan
 • Pathfinder

 • Retail $22,750

 • Straightforward Price $18,900

 • 121,900 Mi
 • Clean
 • #577720