6 results
Benton, MO

2017 Ford

F-250 Lariat 4WD
Retail $59,500
Straightforward Price $46,900

74,318 Mi

Rebuilt

#D09969AA

Benton, MO

2021 Toyota

Tacoma
Retail $45,590
Straightforward Price $39,900

16,400 Mi

Clean

#066348

Benton, MO

2020 Ram

1500
Retail $40,825
Straightforward Price $36,900

95,000 Mi

Clean

#361709

Benton, MO

2017 Cadillac

Escalade Luxury 4WD
Retail $48,657
Straightforward Price $32,900

66,170 Mi

Rebuilt

#182983A

Benton, MO

2020 Nissan

Pathfinder
Retail $22,750
Straightforward Price $18,900

121,900 Mi

Clean

#577720

Benton, MO

2018 Nissan

Sentra
Retail $22,700
Straightforward Price $17,900

69,000 Mi

Clean

#237438

Benton, MO

2017 Ford
 • F-250 Lariat 4WD

 • Retail $59,500

 • Straightforward Price $46,900

 • 74,318 Mi
 • Rebuilt
 • #D09969AA

Benton, MO

2021 Toyota
 • Tacoma

 • Retail $45,590

 • Straightforward Price $39,900

 • 16,400 Mi
 • Clean
 • #066348

Benton, MO

2020 Ram
 • 1500

 • Retail $40,825

 • Straightforward Price $36,900

 • 95,000 Mi
 • Clean
 • #361709

Benton, MO

2017 Cadillac
 • Escalade Luxury 4WD

 • Retail $48,657

 • Straightforward Price $32,900

 • 66,170 Mi
 • Rebuilt
 • #182983A

Benton, MO

2020 Nissan
 • Pathfinder

 • Retail $22,750

 • Straightforward Price $18,900

 • 121,900 Mi
 • Clean
 • #577720

Benton, MO

2018 Nissan
 • Sentra

 • Retail $22,700

 • Straightforward Price $17,900

 • 69,000 Mi
 • Clean
 • #237438